Avskedspredikan

Kyrkoherde Monika Regnfors Sjörén håller sin avskedspredikan 30 januari

Kyrkoherde Monika Regnfors Sjörén håller sin
 avskedspredikan i Ekerö kyrka den 30 januari kl 11:00
 Ekerö kyrkokör under ledning av Kerstin Baldwin Sterner.

Ekerö pastorat följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och regeringens riktlinjer. Vid arrangemang på fler än 20 deltagare, delas deltagarna upp i sällskap om maximalt åtta personer med minst en meters avstånd mellan varje sällskap. Vid arrangemang med fler än 50 deltagare krävs vaccinationsbevis.