Meny

Återbruksprojektet

Integration Ekerö

Har du möbler, och annat i ditt hem du inte behöver? Hjälp till och bidra till att våra nyanlända familjer kan komma igång i sina hem. Vem vet, kanske får du på köpet vänner för livet! Du kan även skänka ett bidrag/presentkort till mat, kläder, skor till nyanlända och ensamkommande ungdomar på våra öar.

Karin Gustafsson

Karin Gustafsson

Ekerö pastorat

Integrationssamordnare

Mer om Karin Gustafsson

karin.gustafsson2@svenskakyrkan.se #integrationssamordnare

I projektet Öar utan gränser samverkar Ekerö kommun och det civila samhället för att välkomna nyanlända mälaröbor, skapa mötesplatser och underlätta för delaktighet och gemenskap i lokalsamhället. Svenska kyrkan Ekerö pastorat är med i detta projekt.

Ekerö kommun - Öar utan gränser