Askgravplats

Vi har två askgravplatser i Ekerö pastorat, de finns båda på Ekerö kyrkogård.

Askgravplatsen är en gemensam gravplats med ett begränsat område avsett för gravsättning av aska efter avlidna. I respektive, definierad del av den gemensamma askgravplatsen kan askor efter flera personer inom en familj eller anhörigkrets gravsättas (2 askor på kvarter 8 och 4 askor på kvarter C).
Gravrätten gäller i 25 år efter sista gravöppningen och kan där efter förnyas. Den avlidne måste vara skriven i Ekerö pastorat.

Askan gravsätts med askpåse i tyg. Anhöriga får, om de så önskar, vara med vid gravsättningen. Namnet samt den avlidnes födelse- och dödsdatum graveras in i på en skylt som placeras ovanpå gravplatsen.

Sedan invigningen av askgravplatsen på kvarter C 2008 har önskemål om gravsättning i askgravplatsen varit så stor att gravplatsen idag saknar upplåtbara gravar. Vi har därför anlagt ytterligare en askgravplats på kvarter 8 vilken invigdes 2022.

Gravskick

Askgravplatsen är ett gravskick med begränsad gravrätt. Det innebär att gravrätten går att förnya, samt att till skillnad från urn- och kistgravarna finns här ingen individuell planteringsyta utan en gemensam smyckningsplats för snittblommor och en ljusbärare för att tända ljus.
Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för skötseln av hela askgravplatsen. 

Kyrkogårdsförvaltningen

Öppettider:

Helgfri vardag 09:00-15:00
Lunchstängt 12:00-13:00
Telefontid: 9:00-12:00

Telefon: 08-560 387 00
E-post: ekero.pastorat@svenskakyrkan.se
Besöksadress: Björkuddsvägen 2, Ekerö
Postadress: Ekerö pastorat, Box 116, 1178 22 EKERÖ