Meny

Askgravplats

Vi har en askgravplatsen i Ekerö pastorat, den finns på Ekerö kyrkogård.

Askgravplatsen är en gemensam gravplats med ett begränsat område avsett för gravsättning av aska efter avlidna. I respektive, definierad del av den gemensamma askgravplatsen kan askor efter flera personer (1–4) inom en familj eller anhörigkrets gravsättas.
Gravrätten gäller i 25 år efter sista gravöppningen. Den avlidne måste vara skriven i Ekerö pastorat.

Askan gravsätts med hölje i tyg. Anhöriga får, om de så önskar, vara med vid gravsättningen. Namnet samt den avlidnes födelse- och dödsdatum graveras in i ett planglas som placeras ovanpå gravplatsen.

Sedan invigningen 2008 har önskemål om gravsättning i askgravplatsen varit så stor att gravplatsen idag saknar upplåtbara gravar.

Gravskick

Askgravplatsen är ett gravskick med begränsad gravrätt. Det innebär att, till skillnad från urn- och kistgravarna, finns här ingen individuell planteringsyta utan en gemensam smyckningsplats för snittblommor och en ljusbärare för att tända ljus.
Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för skötseln av hela askgravplatsen. 

Kyrkogårdsförvaltningen

Öppettider:

Helgfri vardag 09:00-15:00
Lunchstängt 12:00-13:00
Telefontid: 9:00-12:00

Telefon: 08-560 387 00
E-post: ekero.pastorat@svenskakyrkan.se
Besöksadress: Björkuddsvägen 2, Ekerö
Postadress: Ekerö pastorat, Box 116, 1178 22 EKERÖ