Foto: Emely Ahlsén

Askgravlund

Askgravlunden skiljer sig från en minneslund genom att anhöriga får närvara vid gravsättningen och att en namnplakett med den avlidnes namn sätts upp på en specifik plats.
Askan gravsätts i en askpåse (i lin eller sammet beroende på kyrkogård) i ett gemensamt gravområde utan gravrätt och utan att gravplatsens läge markeras. Önskar man gravsätta en urna så behöver det vara en sandurna som är snabbt nedbrytbar. Gravrätten gäller i 25 år. 

Askgravlundar finns på alla kyrkogårdar i Ekerö pastorat, på Lovö finns askgravlunden på Lovö skogskyrkogård.

Gravskick

Askgravlunden är ett gravskick utan gravrätt. Det innebär att, till skillnad från urn- och kistgravarna, finns här ingen individuell planteringsyta, utan en gemensam smyckningsplats för snittblommor och en ljusbärare för att tända ljus.
Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för skötseln av hela askgravlunden. 

Kyrkogårdsförvaltningen

Öppettider:

Helgfri vardag 09:00-15:00
Lunchstängt 12:00-13:00
Telefontid: 9:00-12:00

Telefon: 08-560 387 00
E-post: ekero.pastorat@svenskakyrkan.se
Besöksadress: Björkuddsvägen 2, Ekerö
Postadress: Ekerö pastorat, Box 116, 1178 22 EKERÖ