Årshjul kyrkogård

Här kan du hitta information om vad som sker på våra kyrkogårdar under året.

Januari-mars

Fakturor för gravskötslar och gravrättsförlängningar skickas ut.

Vid tjäle i jorden gör vi inga gravsättningar i minneslund och askgravlund.

April-maj

Vårplantering påbörjas runt påsk. Vi väntar in att tjälen går ur jorden.

Senast 30:e april ska gravlyktan vara hämtad från gravplatsen. Om lyktan står kvar kommer kyrkogårdspersonalen att ta undan dem för att säkra arbetsmiljön på kyrkogården under sommarsäsongen. Ej hämtade lyktor lämnas till återvinning i början av juli.

Juni-Augusti

I juni äger sommarplanteringen rum.

1:a juli körs gravlyktor som inte hämtats till återvinning.

September-Oktober

Höstplantering äger rum i slutet av september.

Mot slutet av september är man välkommen att ställa ut gravlyktan på graven inför den mörkare säsongen.

Information samt erbjudande om förlängning skickas ut till gravrättsinnehavare med utgående gravrätt och utgående 3-åriga skötselavtal.

I månadsskiftet oktober-november firar vi Allhelgona, kyrkogårdsförvaltningens stora högtid. Då är alla kyrkogårdar bemannade och vi har försäljning av gravljus och kransar.

I anslutning till Allhelgona dekoreras gravar med skötselavtal med vinterkransar.

November-December

Vid tjäle i jorden gör vi inga gravsättningar i minneslund och askgravlund.