Arkiv

Här hittar du tidigare nyheter och händelser i Ekerö pastorat

Installation av vår nya kyrkoherde

Ekerö kyrka 18 september 2022

Kyrkoherde Monika Regnfors Sjöréns avskedspredikan

Välkommen att höra och se avskedspredikan här.

Avtackning av kyrkoherde Monika Regnfors Sjörén

Den 30 januari 2022 avtackades kyrkoherde Monika Regnfors Sjörén i Ekerö kyrka

Solceller på Ekebyhovskyrkan

181 solpaneler för en hållbar framtid