Anmälan till konfirmation

Här anmäler du dig till konfirmation 2023/2024

• KONFIRMAND För att kunna registrera er ungdom som konfirmand krävs ett personnummer och kontaktuppgifter. Alla uppgifter hanteras varsamt och enbart behöriga anställda kan ta del av informationen.

VILKEN GRUPP VILL DU ANMÄLA DIG TILL I FÖRSTA HAND?

Andrahandsval (Ifall du inte skulle få plats på ditt förstahandsval):

VÅRDNADSHAVARE För att kunna registrera er ungdom som konfirmand krävs även kontaktinformation och ett personnummer till minst en vårdnadshavare. Alla uppgifter hanteras varsamt och enbart behöriga anställda kan ta del av informationen. Bekräftelse på anmälan skickas till vårdnadshavare 1.

HUR FICK DU NYS OM KONFIRMATION?