Foto: Stefan Christophs

Adelsö-Munsö församling

Det strömmar skön musik från en Mälarö kyrka...

ur sången Mälarö kyrka av Sven Lindahl som inspirerats av Adelsö kyrka

Adelsö-Munsö församling

Medlemmar: 1 670 invånare, varav 1 225 tillhör Svenska Kyrkan (73 procent).
Plats: Mälaröarna Adelsö och Munsö väster om Stockholm. Till församlingen hör också öarna Björkö med Birka, och Kurön. Ingår i Ekerö kommun. 

Adelsö-Munsö församling

Adelsö-Munsö församling är en av de tre församlingarna i Ekerö pastorat och rymmer två kyrkor, Adelsö kyrka och Munsö kyrka. Församlingen bildades 2005 och består av de två tidigare församlingarna Adelsö församling och Munsö församling. 

Till församlingen hör också öarna Björkö med Birka, och Kurön. Ansgarskapellet på Björkö, ägs av en stiftelse och församlingen håller gudstjänster där på sommaren.

FÖRSAMLINGSRÅD

Församlingsrådet har valts efter nomineringar i församlingarna - och tillsatts i kyrkofullmäktige. Församlingsrådet arbetar med och för gudstjänst- och verksamhetslivet i församlingen.

Läs mer om Adelsö-Munsö församlingsråd

 

Adelsö kyrka

Adelsö kyrka ligger drygt 40 kilometer från Stockholm. Adelsö kyrka har rötter från tidigt 1100-tal.

Munsö kyrka

Munsö kyrka är belägen på den norra delen av Munsö. Kyrkan byggdes förmodligen som gårds- och försvarskyrka åt ärkebiskopen i Uppsala, enligt påvligt brev år 1185.

Ansgarskapellet

Ansgarskapellet förvaltas av en stiftelse. Ekerö pastorat ansvarar för skötseln och varje sommar bedrivs här sommarkyrka med Adelsö-Munsö församling som ansvarig. Kapellet byggdes till hundraårsjubileet efter resningen av Ansgarsmonumentet och till 1100-årsminnet av Ansgars ankomst till Birka. 1930 invigdes kapellet av ärkebiskop Nathan Söderblom.

Adelsö hembygdsgård

Adelsö hembygdsgård

Adelsö hembygdsgård är vackert belägen på gångavstånd från Adelsö kyrka.

Munsö församlingsgård

Mycket av Adelsö-Munsö församlings verksamhet sker i Munsö Församlingsgård, några hundra meter från Munsö kyrka.