Foto: Stefan Christophs

Adelsö-Munsö församling

Det strömmar skön musik från en Mälarö kyrka...

ur sången Mälarö kyrka av Sven Lindahl som inspirerats av Adelsö kyrka

Adelsö-Munsö församling

Medlemmar: 1 670 invånare, varav 1 225 tillhör Svenska Kyrkan (73 procent).
Plats: Mälaröarna Adelsö och Munsö väster om Stockholm. Till församlingen hör också öarna Björkö med Birka, och Kurön. Ingår i Ekerö kommun. 

Adelsö-Munsö församling

Adelsö-Munsö församling är en av de tre församlingarna i Ekerö pastorat och rymmer två kyrkor, Adelsö kyrka och Munsö kyrka. Församlingen bildades 2005 och består av de två tidigare församlingarna Adelsö församling och Munsö församling. 

Till församlingen hör också öarna Björkö med Birka, och Kurön. Ansgarskapellet på Björkö, ägs av en stiftelse och församlingen håller gudstjänster där på sommaren.

FÖRSAMLINGSRÅD

Församlingsrådet har valts efter nomineringar i församlingarna - och tillsatts i kyrkofullmäktige. Församlingsrådet arbetar med och för gudstjänst- och verksamhetslivet i församlingen.

Läs mer om Adelsö-Munsö församlingsråd