Foto: Sofie Carlson

Adelsö minneslund

Minneslunden är ett anonymt gravskick vilket innebär att anhöriga inte får vara med vid gravsättningen. Anhöriga meddelas i efterhand genom ett minneskort vilken dag gravsättningen ägde rum.

I Adelsö minneslund grävs askan efter den avlidne ner i jorden.

Adelsö minneslund anlades 1992 och renoverades 2021.