Foto: Emely Ahlsén

Adelsö askgravlund

Adelsö askgravlund invigdes 16 maj 2018.

I askgravlunden gravsätts stoftet från den avlidne i en askgravlundspåse. Önskar man gravsätta en urna behöver det vara en sandurna som är snabbt nedbrytbar. Namnskylt med den avlidnes namn, födelse- och dödsår hängs längs med skeppets utsida. Det är tillåtet att närvara vid gravsättningen i askgravlunden.