Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

EKERÖ PASTORAT Besöksadress: Björkuddsv 2, 17834 EKERÖ Postadress: BOX 116, 17822 EKERÖ Telefon:+46(8)56038700 E-post till EKERÖ PASTORAT

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Så här går vi vidare

Miljöarbetet Ekerö pastorat

Nu går vi in i ny fas vad gäller vårt miljöarbete - fas 2. Den 14 december 2017 lade kyrkorådet fram ett förslag till ny organisation enligt responsprotokollet som vi fick till Fas 1 för miljödiplomeringen.

Kyrkorådet tackade Eva Elmberger, ordförande och hela miljöutskottet, för ett väl genomfört arbete under mandatperioden. Kyrkoherde Monika Regnfors Sjörén arbetar vidare till en ny organisation där ledningsgruppen har en viktig uppgift.

 

 

Ny organisation kring miljöarbetet 2018-2021

Susanne Olsson, församlingspedagog miljösamordnare träffar:

Arbetsgrupp

  1. Verksamhetsansvariga arbetar fram delmål och åtgärdsprogram.
  2. Lägger budget med tanke på hållbar utveckling.

Ledningsgrupp

  1. Uppdaterar vision, policy, övergripande mål samt går igenom de delmål som kommit in.
  2. Intern uppföljning.

Kyrkoråd

  1. Har det övergripande ansvaret.
  2. Vid eveventuell uppdatering av vision, policy, övergripande mål skall kyrkorådet fastställa dessa.

Församlingsråd

  1. Miljösamordnaren besöker pastoratets församlingsråd 1-2 g/år för information och tar vara på idéer som kommer upp.

Tankesmedja

  1. Miljösamordnaren samlar personer som är intresserade av hållbar utveckling för samtal och idéer 1-2 g/år.

Miljösamordnare:

Susanne  Olsson

Susanne Olsson

Ekerö pastorat

Församlingspedagog

Mer om Susanne Olsson

susanne.olsson@svenskakyrkan.se #Barn, ungdom, miljö