Foto: Pixabay

Så här går vi vidare

Miljöarbetet Ekerö pastorat

Våra nya steg mot bättre hållbarhert

I vårt konfirmandarbete har vi tagit beslut om att inte förlägga våra konfirmandgrupper utomlands utan vi kommer att ha läger i Rättvik, Kläppen och Linköping från och med hösten 2019

Upplägget för miljöarbetet från 2019-2022

 

Susanne Olsson, församlingspedagog och miljösamordnare arbetar fram nya mål i sammarbete med ledningsgruppen

Ledningsgrupp

  1. Uppdaterar vision, policy, övergripande mål samt går igenom de delmål som kommit in.
  2. Intern uppföljning.
  3. Ger förslag till budget med tanke på hållbar utveckling

Kyrkoråd

  1. Har det övergripande ansvaret.
  2. Vid eventuell uppdatering av vision, policy, övergripande mål skall kyrkorådet fastställa dessa.

Miljösamordnare: