Unga ledare

Så här skyddas dina personuppgifter om du är Ung ledare inom Eds församling.

Behandling av personuppgifter

Genom att lämna in en blankett ger vårdnadshavare, unga ledare och konfirmander samtycke till att Eds församling registrerar de personuppgifter som du uppger. Uppgifterna kommer endast att behandlas av oss inom församlingen och endast i syfte att administrera konfirmationen och andra aktiviteter som är kopplade till den eller ett uppdrag som ung ledare. Samtycket kan tas tillbaka när som helst, och då raderas uppgifterna igen. 

När det är dags för läger respektive resa med konfirmationsgruppen kommer vi att skicka ut nya blanketter. Uppgifterna som med samtycke lämnas in genom dessa blanketter behandlas för att administrera aktiviteten i fråga samt för att göra den så trygg och säker som möjligt. Dessa uppgifter raderas vid inaktualitet.

Vi sparar vissa uppgifter för att kunna skicka ut inbjudningar till återträffar och till konfirmationsledarskap de tre första åren efter konfirmationen. Vissa uppgifter om konfirmationen och våra konfirmander sparas även i en så kallad ministerialbok, vilken sparas för evigt för historiska ändamål.

Rättigheter

Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att utan kostnad få ett utdrag av era personuppgifter samt information om hur vi behandlar dem, under förutsättning att identiteten kan bevisas. Du har även rätt att begära rättelse eller komplettering av de personuppgifter som vi behandlar om er. Under tiden vi kontrollerar om uppgifterna är korrekta kan du begära att behandlingen av de berörda personuppgifterna begränsas, vilket innebär att de endast får lagras av oss tills vidare.

Om du anser att vår behandling av era personuppgifter är olaglig eller inte sker på ett korrekt sätt har du en rätt att inge ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Vid frågor om vår behandling av dina personuppgifter kan du höra av dig till Eds församlings expedition.