Närbild på röda höstlöv i solen.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Sinnesroandakt

Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan, och förstånd att inse skillnaden.

Sinnesrogudstjänst är en gudstjänst som har sina rötter i tolvstegsprogrammet* och är en plats med fokus på livsförändring - ett tillfälle för gemenskap, delande av livsberättelser, bön och musik. Tänd ett ljus, be en bön och låt sinnet få vila en stund. Ingen föranmälan behövs.

Datum vårterminen 2024 kl. 19.00:
29 maj