Två svartklädda personer sitter och samtalar.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Samtalsgrupp om livet

Kom och samtala...

Genom att samtala och fundera tillsammans kring livsfrågor kan vi stärka varandra ich oss själva.
Samtalsmaterialet som vi använder heter ”Samtalskort, när livet utmanar” och bygger på WHO´s undersökning om viktiga byggstenar för en god existentiell hälsa.

När? Torsdagar 14 mars, 11 april, 25 april och 23 maj.
Tid? Kl. 16.00-18.00
Var? Röda stugan, Lövstavägen 6

Här kan du läsa om GDPR.