Röda stugan
Foto: Arkivbild

Röda stugan

Röda stugan är stamfastigheten på Lövstavägen 6. Detta var det gamla boningshuset på Övra Runby.

Den röda stugan är renoverad genom åren och rymmer nu samlingslokaler för församlingen och används till sammanträden, enskilda samtal, samtalsgrupper med mera. Röda stugan går inte att hyra för privata aktiviteter. Natursstugan bakom Röda stugan har renoverats av Föreningen Undantagets vänner. På platsen för nuvarande församingsgård låg brygghuset bland annat. Tidigare var det centralpunkten på jordbruksfastigheten Övra Runby. Magasinet finns kvar och ligger nedanför stugan. Ladugården och stallet är rivna. Ladugården låg nedanför magasinet och stallet i sluttningen.