Olika tro, olika seder mycket att bevaka för begravningsombudet.

Nyhet Publicerad

Visste du att det idag bor kring 7 500 mandéer i Sverige? Det är den största mandeiska gruppen utanför Mellanöstern och en folkgrupp med gemensam religion, språk, kultur och historia med rötter i nuvarande Irak och Iran. De ser sig inte som kristna men som efterföljare till Johannes Döparen.
Gruppen är bara en av många samfund som existerar i Sverige. Även om Svenska kyrkan med sina mer än 6 miljoner medlemmar är det största trossamfundet finns samtliga världsreligioner representerade här liksom många minoritetsreligioner från olika delar av världen.
Alla dessa människor med olika tro och religion har rätt till en värdig begravning när den tiden är inne. Det är den rätten som begravningsombudet är satt att bevaka.
Tuulikki Ilokla hade arbetat på
Migrationsverket och var aktiv som jourhavande medmänniska när hon för åtta år sedan fastnade för annonsen på Länsstyrelsens webbplats om att Begravningsombud sökes. Efter en intervju blev hon vald som ombud i Väsby. Hon tycker att det mest berikande med
uppdraget är mötena med trossamfund och anhöriga.
– Uppdraget har öppnat mina ögon att se vilka rika kulturella värden begravningsplatsen rymmer och hur viktig den är för alla kommuninvånare oavsett tro. Jag har även släktingar i flera olika länder som vidgar min syn på begravningsseden.
Uppdraget som begravningsombud är mångsidigt. Ombudet skall samråda med företrädare för olika trossamfund i församlingen. Hon deltar även i möten rörande begravningsverksamhet för församlingarna Ed, Hammarby och Fresta, vilka är huvudmän för begravningsväsendet i Väsby.
– Alla möten med kyrkoråden, som styr i församlingarna, ger en fördjupad förståelse för begravningsverksamheten.
Men den kanske viktigaste uppgiften som ombud är att ha kontroll över särredovisningen av begravningsavgiften i församlingen.
– Man behöver kunskaper inom budgetfrågor och ständigt uppdatera sig. Jag får gå på flera kurser under året.
Begravningsombud i Upplands Väsby kommun Tuulikki Ilola nås via E-post: ilolatuulikki@gmail.com.