Foto: Magnus Aronson

Lokalförsörjningsplanarbete - vad är det?

Nyhet Publicerad Ändrad

Varje församling och pastorat ska enligt Svenska kyrkan ha en beslutad lokalförsörjningsplan senast 1 januari 2022.

 

Kyrkan har en lång historia och har många byggnader på orter med få invånare. Det har lett till att många byggnader har ett lågt utnyttjande och behöver anpassas för nuvarande och framtida verksamheter. 

Det är här som lokalförsörjningsplanen kommer in, som ett redskap för församlingen att utifrån församlingsinstruktionen, ekonomin och andra förutsättningar, överväga sitt behov av fastigheter.

Införandet av lokalförsörjningsplaner är en del av kyrkomötets beslut om Gemensamt ansvar från 2016. Enligt beslutet ska varje pastorat och församling som inte ingår i ett pastorat, ha en beslutad lokalförsörjningsplan senast 1 januari 2022.

Lokalförsörjningsplanarbetet handlar inte bara om lokaler 

Det handlar också om verksamheter. Målet med lokalförsörjningsplanarbetet är att stödja den grundläggande uppgiften med ändamålsenliga lokaler och en långsiktigt hållbar resursanvändning.

För att lyckas med det krävs framförhållning och planering som utförs integrerat med verksamheternas planering och övrig resursplanering. Resultatet är en prioriterad åtgärdsplan på kort och lång sikt. 

Informationsträff om Lokalförsörjningsplanarbetet år 2021:

  • Digitalt stormöte onsdag 10 februari kl. 18.45

Om du har frågor om arbetet med Lokalförsörjningsplanarbetet för Eds församling, kontakta då kyrkoherde jenny.nordstrom@svenskakyrkan.se  

Äldre kvinna tänder höga ljus längst fram i kyrkan.

Gemensamt ansvar

Genom att ta ett gemensamt ansvar för fastigheter, kyrkor och ekonomi kan Svenska kyrkan fortsätta sprida kristen tro och arbeta för en bättre värld även när medlemmarna blir färre och de ekonomiska resurserna mindre .