Vernissage konstutställning 2020
Foto: Magnus Aronson

Konstutställningen 2021 uppskjuten

Nyhet Publicerad

Med anledning av rådande pandemi har den årligt återkommande konstutställningen som enligt tradition genomförs under våren skjutits på framtiden. Hur och när konstutställningen istället kommer att genomföras är inte beslutat.

Genomförandet av konstutställningen år 2021 ser annorlunda ut än de gjort tidigare år och är avhängigt rådande restriktioner gällande pågående Coronapandemin. Planerna för att hålla en konstutställning på sedvanligt sätt under vecka 10 är strukna. För frågor om hur och när konstutställningen kan komma att hållas, vänligen kontakta Annika Andersson, Informatör i församlingen.