Bild på Jonas, framför porten av Eds kyrka
Foto: Annika Andersson

Jonas tar plats i kyrkan

Nyhet Publicerad Ändrad

Det finns flera sätt att som frivillig engagera sig i kyrkan. Jonas är kyrkvärd, ett förtroendeuppdrag han beskriver som något utöver det vanliga.

Svenska kyrkan är en demokratisk medlemsstyrd organisation. Det finns flera sätt att som frivillig engagera sig i kyrkan. Allt från att servera kyrkkaffe till att som förtroendevald bidra till församlingens styrning.

Jonas Person är kyrkvärd. En kyrkvärd bidrar till söndagens gudstjänst genom att välkomna och dela ut psalmböcker, läsa bibeltexter. Ett förtroendeuppdrag som Jonas beskriver som något utöver det vanliga.
– Som kyrkvärd får jag lov att gå in i en gemenskap som är något annat än den jag kan finna på jobbet. Det ger mig möjlighet att utforska tron och Svenska kyrkan på ett annat sätt än när jag går in i gudstjänsten som besökare. Jag kan inte slå mig till ro och tänka att jag är färdig i min tro.
Jonas tillfrågades att vara kyrkvärd strax efter att han som vuxen låtit döpa sig i Eds kyrka. Han berättar att det var mycket tack vare den inspiration han fann i Åsa Enochsson Stjernströms predikningar (präst i Eds församling 2011–2019).
– Hennes berättelser och problematiseringar visade på en öppenhet inför tvivel och att det går att ifrågasätta och se saker på olika sätt. En öppenhet som jag för övrigt förknippar väldigt starkt med Eds församling som helhet. Det gjorde det enkelt att kliva in i tron.
Det var Åsa som utförde dopet och gav dopundervisning.
– Nu när min tro fördjupats är den inte lika prästbunden, särskilt inte sedan jag som kyrkvärd fått större förståelse för gudstjänstens olika moment. Nu kan jag finna ro och ta plats i kyrkan på ett annat sätt än tidigare.