Foto: Illustratör Susanne Engmang

Fastighetsutveckling i Ed

Nyhet Publicerad Ändrad

Mitt under pandemin förra året upptäcktes att Eds församlingsgård behöver omfattande reparationer. Det ställde kyrkofullmäktige och kyrkoråd inför flera olika frågeställningar när det gäller församlingens behov av lokaler.

Under förra året, mitt under pandemin, upptäcktes att Eds församlingsgård behöver omfattande reparationer. Byggnaden som började uppföras på 70-talet har i många stycken gjort sitt. Tak och fönster behöver repareras, men det mest akuta är att huset inte har fullt fungerande dränering och att fukt har letat sig in i källardelen av huset.

Tillsammans med flera äldre skador i bottenvåningen finns nu rötskador och mögel på ett sådant sätt att kyrkoherden och kyrkorådet beslutat att inte nyttja lokalen för aktiviteter. Vad ska vi då göra med församlingsgården? Renovera? Ja det kanske är det första man tänker.

Kyrkorådet har tittat på vad kostnaden skulle vara och konstaterar att det skulle kosta mer att iordningställa i brukbart skick än vad huset är värt. Pengar som dessutom församlingen inte har utan att låna.

Finns det då några andra alternativ? Ja redan för något år sedan uppvaktades församlingen av en fastighetsutvecklare som ville bygga ett äldreboende på en del av församlingens tomt i Runby där församlingsgården står. Då bestämde församlingen sig för att avvakta, men nu kanske detta kan vara en möjlighet som både löser utmaningarna och skapar goda förutsättningar för församlingens framtida arbete?

fastighetsutveckling

Vid kyrkofullmäktigemötet i slutet av förra året beslutade ett enhälligt
kyrkofullmäktige att fortsätta arbetet med att titta på möjligheterna kring en fastighetsutveckling på församlingens mark i Runby där församlingsgården står. Det är en komplex fråga med många möjligheter som är svår att förklara enkelt.

Några av frågorna att fundera på är:
– Kan vi sälja halva eller hela tomten?
– Ska vi renovera eller sälja den gamla församlingsgården?
– Ska vi bygga ny egen församlingsgård eller ha församlingsverksamhet i lokaler som någon annan äger?
– Ska vi ha nya församlingslokaler vid kyrkan eller på nuvarande tomt?
– Ska vi ge plats åt äldreboende eller skola på vår mark eller finns det fler saker som vi är positiva till? Skulle bostäder vara bra? Kanske en
kombination?
– Hur behåller vi de äldsta husen och ändå får en fin bebyggelse på resten av fastigheten?
Detta är bara några ställningstaganden som det funderas på och det finns fördelar och nackdelar med alla förslag som ska vägas samman.

klockargården och kyrkan

I avvaktan på allt detta bedrivs verksamheten i kyrkans fungerande lokaler såsom klockargården, kyrkan och i viss mån även utomhus. Kairo Konferens hyrs av församlingen som tillfällig lokal och kan även bokas för evenemang eller möten. Kontakta församlingsexpeditionen för att boka.

På hemsidan kan du läsa aktuell information om Eds fastigheter

Under 2021 gjordes ett medlemsutskick för att hämta in synpunkter i dessa frågor inför beslutet.

Kontaktperson för fastighetsutvecklingen i församlingen är Johannes W Franke, Ordf. i Kyrkorådet.