Minneslunden Eds kyrkogård

Du kan kontakta ditt begravningsombud

Nyhet Publicerad Ändrad

Begravningsombudet utövar tillsyn över församlingens begravningsverksamhet och är tillgänglig för allmänhetens frågor gällande detta.

År 2000 kom lagen om att staten och kyrkan skulle skiljas. I samband med det fastställdes att alla huvudmän för begravningsverksamhet skulle ha ett begravningsombud. Länsstyrelsen utser begravningsombud och meddelar respektive kommun och församling sitt beslut.

Uppdraget som begravningsombud är mångsidigt.

Den viktigaste uppgiften är att ha kontroll över särredovisningen av begravningsavgiften i församlingen.
Begravningsombudet skall samråda med företrädare för olika trossamfund i församlingen.
Begravningsombudet ska deltaga i möten rörande begravningsverksamhet.
Begravningsombudet har som uppgift att tillse att församlingen kan erbjuda lokaler utan kristna symboler.
Begravningsombudet är även skyldig att deltaga i utbildning och konferenser kring aktuella lagar och regelverk avseende begravningsverksamhet, som årligen anordnas av SKKF och SST.

Till begravningsombudet har kommunen utsett Tuulikki Ilola.
Hon nås på E-ppst: ilolatuulikki@gmail.com