Foto: Johannes Frandsen

Anmälan öppen till barnverksamhet i Eds församling under höstterminen 2020

Nyhet Publicerad Ändrad

Här kan du anmäla ditt barn till verksamheter som Edsklockorna och Onsdagskul.

Anmälan till Barnverksamhet i Eds församling

ht 2021: Edsklockorna övar tisdagar, från 21 september till 14 december.

Onsdagskul möts onsdagar kl. 15-17, från 16 september till 9 december.

BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER

För att du ska kunna delta i verksamhet behöver vi spara och hantera nedanstående personuppgifter. Vi hanterar personuppgifter enligt gällande integritetslagstiftning och den rättsliga grunden här är berättigat intresse. Dessa uppgifter sparas tills verksamheten är över.  De uppgifter vi behandlar om dig kommer inte att säljas vidare och delas inte utanför Svenska kyrkan och för verksamheten nödvändiga samarbetspartner, t.ex. lägergårdar, om inte vi är skyldiga att göra så enligt lag. Vi överför aldrig uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är Eds församling, Lövstavägen 6, 194 42 i Upplands Väsby. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på eds.forsamling@svenskakyrkan.se eller 08 588 918 51. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att framföra dem till tillsynsmyndigheten Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten.