Foto: Magnus Aronson

Konst och kyrkohistoria

Konst uppstår i mötet med verket och genom att känna sin historia kan man lära känna sig själv. Lär dig mer om kyrkans konst och historia här.