Några personer i röda kåpor sitter bredvid varandra med varsin notpärm i knät.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Gå med i Edskören

Vi söker nya körmedlemmar som vill öva med oss en kväll i veckan. Sång och gemenskap. Är du nyfiken så är du välkommen att prova på. För frågor och anmälan kontakta vår kantor Daniel Lundin.