Närbild på någon som bär ett diakonsmycke.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Ekonomiskt stöd

Alla hamnar vi ibland i situationer då livet känns tufft. Då behöver vi någon som lyssnar. Kyrkans diakoniteam kan bland annat ge dig samtalsstöd, hjälp att kontakta myndigheter eller ekonomiskt stöd. All hjälp är kostnadsfri.

Ibland hamnar vi i situationer då vi behöver ekonomiskt stöd. För dig som befinner dig i en svår ekonomisk situation finns möjlighet att söka tillfällig hjälp. Stödet riktas i första hand till behov som inte täcks av förvärvsinkomst, socialförsäkringar eller övriga tillgångar och inkomster. 

Ekonomiskt stöd kan ges på följande sätt: 
Ett presentkort till mataffär. Detta kan man få en gång. Pengarna kommer ur Eds församlings diakonikassa. Varje ansökan behandlas individuellt utifrån den bedömning som görs av den sökandes personliga situation.

Du tar kontakt med Leena, församlingsassistenten, om du vill ansöka om ekonomiskt stöd i form av ett presentkort.
Vidare kan du boka in ett möte med diakonen Frida för personligt samtal där ni tillsammans ser på hur den ekonomiska situationen ser ut och också funderar på lösningar på situationen som har uppkommit. Frida kan också hjälpa till med att söka externa fonder.

Fonder, stöd och stipendier

Du kan söka stöd från Svenska kyrkans fonder och stiftelser, kulturstipendier eller stipendier för studier och internationellt utbyte. Här hittar du all information.