Svenska kyrkan äger fri nyttjanderätt
Foto: Louise Hedberg /IKON

Dop - praktiska frågor

Boka tid, ha dopsamtal, välja musik, faddrar. Det är några praktiska detaljer som måste lösas innan dopet. Men det behöver inte vara komplicerat. Dopet är en gåva!

regeringens Åtgärder med stöd av pandemilagen

Till och med september 2021 gäller en tillfällig pandemilag. Den innebär att vissa verksamheter som inte omfattas av annan smittskyddslagstiftning kan stängas eller begränsas.

Regeringen har infört ett antal begränsningar med hjälp av pandemilagen.

Tillsvidare har inte fler än åtta personer kunnat delta vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Polisen kan ställa in eller upplösa en tillställning som har fler än åtta deltagare.

Ett undantag görs för begravningar, som får ha upp till 20 deltagare.

Den som anordnar en tillställning som bryter mot förbudet kan dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. Länsstyrelsen har i uppdrag att se till att reglerna följs.

Uppdatering 2 juni 2021

Folkhälsomyndigheten har den meddelat att spridningen av covid-19 beräknats klinga av i början av hösten 2021. Det innebär att flera smittskyddsåtgärder anpassas från den 1 juli. Region Stockholm har i dock förlängda restriktioner till och med 13/6.

För Eds församling innebär detta att vi från 1 juli öppnar upp för högre antal deltagare vid begravningar, dop, vigslar och gudstjänster. Församlingen kallar återigen till offentliga gudstjänster från och med söndagen den 4 juli. I de fall mässa firas i kyrkan görs detta med brutet duklag och särkalkar och oblat på enskild tallrik.

Eds kyrka rymmer 35 personer

Hos oss kan kyrkan rymma 35 personer (inkl läktaren) inklusive personal. Samma antal gäller i huvudgudstjänst och vid kyrkliga handlingar. Denna siffra är baserad på kyrkorummets kvadratmetrar och nu föreskrivet smittavstånd.

Folkhälsomyndighetens råd kvarstår om att hålla avstånd och stanna hemma om man är sjuk.

Hur bokar man tid för dop?

För att boka tid för vigsel, ring till vår expedition på telefonnummer – 08-588 918 51, expeditionen är öppen måndag till fredag och nås säkrast kl. 10-12. Du kan även göra en bokningförfrågan via vårt webbformulär. Du kan även göra en bokningsförfrågan via vårt webbformulär här på hemsidan.

Vi erbjuder i första hand doptider på lördag och söndag eftermiddag, men även andra tider är möjliga. Vi kan även fira dop i söndagens huvudgudstjänst kl 11.00.

DOPSAMTAL

Varje dop förbereds tillsammans med prästen genom ett dopsamtal några veckor i förväg. Ni går tillsammans igenom de olika momenten i dopgudstjänsten och väljer psalmer.
Då kan du samtidigt passa på att ta upp de funderingar som du eventuellt har kring dopet. Om du känner dig tveksam till att du vill låta döpa ditt barn så går det utmärkt att ha ett förutsättningslöst samtal med en präst före beslutet.
Genom dopet blir barnet tillhörigt Svenska kyrkan, men du kan också anmäla ditt barn som kyrkotillhörig i avvaktan på dop.

MUSIK OCH SÅNG

Förutom psalmer kan man ha andra musik- eller sånginslag vid dopgudstjänsten. Det finns både orgel och piano och våra musiker kan – om de får tid på sig – spela det mesta som passar vid ett dop. Du kommer att få tillfälle att samtala med den tjänstgörande kyrkomusikern om sådant som har med musiken och eventuella extra sånger att göra.

FADDRAR/GUDFAR/GUDMOR

Föräldrarna kan utse en eller flera faddrar som är med vid dopgudstjänsten. En fadder ska själv vara döpt. Att vara fadder är ett förtroendeuppdrag från föräldrarna och innebär att vara en vuxen vän till barnet och berätta om dopet för barnet och följa dess utveckling. En fadder ber för sitt fadderbarn.

DOPSYMBOLER

Dopljuset går tillbaka på Trettondedag jul, då man först firade Jesu födelse. Det var inte ovanligt att dopkandidaterna döptes då och ljussymboliken kom att knytas till dopet.
På dopet finns Kristusmonogrammet som liksom ljuset i sig påminner om att den döpte hör ihop med Jesus som har sagt: Jag är världens ljus, den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.
Dopdräkten påminner genom sin vita färg om Guds nåd och förlåtelse. Att ta på sig de vita kläderna är att gå in i en ny mänsklig roll, förlåten och upprättad av Gud. Barnets dopdräkt är lång och det symboliserar att dopet och tron är något man växer in i.
Församlingen lånar ut dopklänning. I samband med bokning av dopet kan man anmäla intresse för att låna någon av församlingens dopklänningar.
Namnet har med en persons identitet att göra. Vid dopet nämns dopkandidatensnamn tillsammans med Guds namn. Den döpte har nu också fått identiteten ”kristen”. En gammal beteckning för att bli döpt är ”att bli kristnad”.
Kravet på dopvattnet är att det ska vara rent och friskt. Det finns inget vatten som är heligare än annat vatten. Vatten är livsnödvändigt, det både renar och ger nytt liv.