Svenska kyrkan äger fri nyttjanderätt
Foto: Louise Hedberg /IKON

Dop - praktiska frågor

Boka tid, ha dopsamtal, välja musik, faddrar. Det är några praktiska detaljer som måste lösas innan dopet. Men det behöver inte vara komplicerat. Dopet är en gåva!

Hur bokar man tid för dop?

För att boka tid för vigsel, ring till vår expedition på telefonnummer – 08-588 918 51, expeditionen är öppen måndag till fredag och nås säkrast kl. 10-12. Du kan även göra en bokningförfrågan via vårt webbformulär. Du kan även göra en bokningsförfrågan via vårt webbformulär här på hemsidan.

Vi erbjuder i första hand doptider på lördag och söndag eftermiddag, men även andra tider är möjliga. Vi kan även fira dop i söndagens huvudgudstjänst kl 11.00.

DOPSAMTAL

Varje dop förbereds tillsammans med prästen genom ett dopsamtal några veckor i förväg. Ni går tillsammans igenom de olika momenten i dopgudstjänsten och väljer psalmer.
Då kan du samtidigt passa på att ta upp de funderingar som du eventuellt har kring dopet. Om du känner dig tveksam till att du vill låta döpa ditt barn så går det utmärkt att ha ett förutsättningslöst samtal med en präst före beslutet.
Genom dopet blir barnet tillhörigt Svenska kyrkan, men du kan också anmäla ditt barn som kyrkotillhörig i avvaktan på dop.

MUSIK OCH SÅNG

Förutom psalmer kan man ha andra musik- eller sånginslag vid dopgudstjänsten. Det finns både orgel och piano och våra musiker kan – om de får tid på sig – spela det mesta som passar vid ett dop. Du kommer att få tillfälle att samtala med den tjänstgörande kyrkomusikern om sådant som har med musiken och eventuella extra sånger att göra. Du kan även få inspiration här

FADDRAR/GUDFAR/GUDMOR

Föräldrarna kan utse en eller flera faddrar som är med vid dopgudstjänsten. En fadder ska själv vara döpt. Att vara fadder är ett förtroendeuppdrag från föräldrarna och innebär att vara en vuxen vän till barnet och berätta om dopet för barnet och följa dess utveckling. En fadder ber för sitt fadderbarn.

DOPSYMBOLER

Dopljuset går tillbaka på Trettondedag jul, då man först firade Jesu födelse. Det var inte ovanligt att dopkandidaterna döptes då och ljussymboliken kom att knytas till dopet.
På dopet finns Kristusmonogrammet som liksom ljuset i sig påminner om att den döpte hör ihop med Jesus som har sagt: Jag är världens ljus, den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.
Dopdräkten påminner genom sin vita färg om Guds nåd och förlåtelse. Att ta på sig de vita kläderna är att gå in i en ny mänsklig roll, förlåten och upprättad av Gud. Barnets dopdräkt är lång och det symboliserar att dopet och tron är något man växer in i.
Församlingen lånar ut dopklänning. I samband med bokning av dopet kan man anmäla intresse för att låna någon av församlingens dopklänningar.
Namnet har med en persons identitet att göra. Vid dopet nämns dopkandidatensnamn tillsammans med Guds namn. Den döpte har nu också fått identiteten ”kristen”. En gammal beteckning för att bli döpt är ”att bli kristnad”.
Kravet på dopvattnet är att det ska vara rent och friskt. Det finns inget vatten som är heligare än annat vatten. Vatten är livsnödvändigt, det både renar och ger nytt liv.