Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Dataskyddsombud

Om du vill få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas kan du begära det skriftligt genom att kontakta vårt dataskyddsombud.

Dataskyddsombud

Det är också till vårt dataskyddsombud som du ska vända dig om du vill begära rättelse av felaktig eller missvisande uppgift.
Du vänder dig till dataskyddsombudet om du tidigare lämnat samtycke till behandling av personuppgifter och har frågor kring detta eller exempelvis vill återkalla ditt samtycke.
För att få del av dina personuppgifter måste du kunna legitimera dig.

Du når vårt dataskyddsombud Annika Andersson via mail.