Ett dop i en kyrka. En kvinna med sin man bakom sig, håller barnet i famnen och skrattar. En manlig präst håller barnets hand.
Foto: Jesper Wahlström /Ikon

Checklista för dopet

Inför det stundande dopet kan det vara bra att: 

 • Bestäm datum och tid för dopet i god tid. Ha gärna ett extra datum i reserv, ifall det första är upptaget i kyrkan.
 • I vilken kyrka ska barnet döpas? Kontakta pastorsexpeditionen och boka tid och plats för dopet.
 • Vilka och hur många vill ni bjuda till dopet? Skicka inbjudningarna i god tid.
 • Dopfest efter dopet? I församlingshemmet eller någon annanstans? I församlingshemmen finns det oftast dukar och porslin att låna.
 • Dopkläder? Finns det en dopklänning i er släkt som ni vill använda?
 • Utse faddrar om ni vill att barnet ska ha det och fråga om faddrarna vill och kontrollera så att de är döpta.
 • Finns det någon i familjen eller bland vännerna som ni vill be läsa något i kyrkan?
 • Fundera på vad ni vill ha för sånger, psalmer och musik under dopet. Kanske känner ni någon som kan sjunga?
 • Vill ni att någon av era vänner fotograferar i kyrkan under dopet? Vem ansvarar för familjens kamera? Tips; fotografera bilder efter dopet kring dopfunten, ha med dopljuset. 

  Tips till dopdagen

  Ta med ombyteskläder för barnet. Barn är välkomna i gudstjänsten! De får gärna röra sig i kyrkan, läsa en bok, rita, eller göra något annat. Tag gärna med något som barnen tycker om att göra. Barnen kan också vara aktiva i själva gudstjänsten genom att t ex dela ut psalmböcker och hälla upp dopvatten.