Bårtäcke Eds kyrka
Foto: PA

Bårtäcke

Om du inte önskar smycka kistan med blommor kan du istället låna ett bårtäcke från församlingen.

Bårtäcket ser du avbildat här nedan. Det kostar inget att låna det för din begravningscermoni.

Den begravningsbyrå du har valt för cermonin organiserar det praktiska varför du skall meddela dem ditt val.

Bårtäcke altarsida
Bårtäcke Eds kyrka Foto: PA