Foto: Martina Wiking

Askgravlund

Eds kyrkogårds askgravlund, avsett för gravsättning av aska efter avlidna, ligger på den delen av kyrkogården som vetter ner mot Edsjön. Området runt pelarna omges av perenner och körsbärsträd, vilka sköts av kyrkogårdsförvaltningen.

Gravskick askgravlund

Askgravlunden på Eds kyrkogård är indelad i kvarter med ett antal pelare i bohusgranit på vilka placeras namnplattor i brons. Askgravlunden är ett kollektivt gravskick, gravplats upplåtes utan gravrätt. 

Namnplattor på pelare av bohusgranit

Inom askgravlunden presenteras de gravsatta på en namnskylt under en period om 25 år. Kyrkogårds-förvaltningen ansvarar för utformning och uppsättning av denna. Varje namnskylt har plats för gravering av ett namn. Det är möjligt att reservera angränsande skyltplats för en anhörig, varvid en tom skylt sätts upp. Anhörig med reserverad plats gravsätts inom samma pelarkvarter.

Gravsättning

Inom askgravslunden gravsätts aska genom nedgrävning inom ett gemensamt gravsättningsområde. Askan gravsätts i därför avsedd askpåse. Kyrkogårdsförvaltningen anvisar plats för gravsättning vid vald pelare. Platsen för gravsättningen noteras inte. Gravsättning sker endast då marken inte är tjälad eller täckt av snö. De anhöriga ges möjlighet att närvara vid gravsättningen.

Skötsel och smyckning av askgravlund

Kyrkogårdsförvaltningen sköter gravområdet, inklusive den gemensamma smyckningsplatsen. Platsen för gravsättningen får inte markeras eller smyckas. Smyckning får ske med snittblommor och gravljus på härför avsedd stålskena. Smyckning av skrymmande eller beständig karaktär, såsom kransar och krukor får inte förekomma. Gravljus får tändas mellan 1 oktober och 31 april och placeras i gravlykta. Gravlykta förvaras under sommarhalvåret av dess ägare.

Avgift för gravsättning

Kyrkogårdsförvaltningen debiterar en avgift för gravsättning i askgravlunden. Avgiften är 5 000 kr. I den avgiften ingår bronskylt, med graverat namn och årtal, samt del av granitpelare under 25 år. Det ingår även skötsel av pelare, platta och hela området för askgravlunden. I avgiften ingår även tyghölje för aska.


Kontakt

För bokning av plats i askgravlunden kontaktas kyrkogårdsförvaltningen, på telefon 08 – 588 918 60, för val av granitpelare och placering av namnskylt. Avtal för beställning av namnskylt skrivs samtidigt. Fakturering sker när avtal är undertecknat.

Det tar cirka 4-8 veckor för leverans av skylt. Det går att gravsätta askan innan skylt är på plats.

Vy över askgravlunden Eds kyrkogård
Vy över askgravlunden Eds kyrkogård Foto: Personal svenska kyrkan