Vuxendop

Man kan döpas oavsett ålder. De flesta döps när de är mellan 6–9 månader gamla, men Svenska kyrkan är också det samfund i Sverige som varje år utför flest vuxendop.

Svenska kyrkan döper aldrig om någon. Detta innebär att den som döpts i annan kristen kyrkas ordning och vill bli medlem i Svenska kyrkan inte blir döpt en gång till. En gång döpt - alltid döpt!

Det finns ingen åldersgräns för dop.

Den som konfirmeras ska vara döpt och därför döps många tonåringar under konfirmationstiden. En tonåring eller vuxen är medveten om vad som sker på ett annat sätt än det lilla barnet och kan säga ”ja” till sitt dop.

Du som är vuxen och önskar bli döpt kontaktar lättast någon av församlingens präster. Beroende på vad du tidigare känner till om kyrkans tro, bekännelse och lära får du, antingen enskilt eller i smågrupper, genomgå en dopundervisning som förberedelse till dopet. Dopet sker sedan antingen i en ordinarie gudstjänst eller vid en mer avskild dopgudstjänst.

Dopet är en helig handling

Dopet är ett sakrament. Det betyder “helig handling”. Vi kallar dopet för sakrament därför att Jesus sa till sina vänner att de skulle berätta om honom och döpa människor. Den som döps får vatten öst över sitt huvud. Vattnet är livsviktigt för människan och det är också en symbol för livet och för att växa. 

Medlemsgrundande

Genom dopet blir du medlem i Svenska kyrkan. Många döps därför i samband med att de ansöker om att få bli medlemmar i kyrkan. Är man tidigare döpt i annat ett kristet samfund i Sverige eller i annat land behövs inget nytt dop. Ett kristet dop gäller alltid. Om man önskar kan man be om en ceremoni där man får bekräfta sitt dop.


Ingen trosprestation

Dopet är ingen trosprestation utan förblir alltid detsamma: en gåva från Gud som drar in oss i Guds kärlek och Guds kärleks seger över all ondska och allt mörker.

För mer information

Kontakta pastorsexpeditionen.

Våra öppettider är måndag - torsdag 09:00 - 13:00.
Telefon: 0571-320 03.
Vår e-postadress är eda-kola.pastorat@svenskakyrkan.se