Vi söker KOMMINISTER 100%

Vi söker dig som vill vara landsbygdspräst i vilda, vackra Västvärmland Eda-Köla pastorat

Vi tror att du drivs av en längtan efter att

·       Möta församlingsbor i glädje och sorg, gudstjänst, samtal och träffar 

·       Bygga relationer i våra bygder, på skolor, i kommunhuset och bland föreningar

·       Få tala om liv och tro med våra många konfirmander, döpa de små och viga ett och annat kärlekspar

·       Bidra till en förnyelse av gudstjänstliv och mötesplatser, det församlings-råd som du ska tillhöra är ett viktigt samarbetsforum

·       Få ingå i ett tätt samarbete mellan präster och musiker, där evangeliet står i mitten under veckans möte i gudstjänstgruppen

·       Ta egna initiativ, arbeta självständigt men också i mindre projektgrupper

·       Höra till ett arbetslag (totalt knappt 30 st året om) där vi värderar raka synpunkter, högt till tak och respektfulla relationer

·       Lära känna de många förtroendevalda och ideella, som på olika sätt aktivt bidrar till en god verksamhet

 

Eda-Köla pastorat värnar ett pålitligt arbetsmiljöarbete i nära samverkan med fackliga parter, där jämställdhet är en självklarhet. Fortlöpande kvalitetsförbättringar genomsyrar arbetssättet. Beslutsorganisationen är platt. Det är med andra ord korta vägar mellan idé, beslut och genomförande. 

 

Pastoratet har fem kyrkor (Eda, strax utanför Charlottenberg, Åmotfors mitt i samhället, Järnskogs kyrka strax utanför Koppom, Skillingmarks kyrka i Skillingsfors och Köla kyrka i Adolfsfors). I centrala Charlottenberg finns Kyrkans Hus där vi firar gudstjänster bland mycket annat. Pastoratet har fyra kyrkogårdar och ett antal församlingshem. I Kölas församlingshem finns de flesta kontoren. Verksamheten drivs i tre församlingar. Ekonomin är god, även om också Eda-Köla pastoratet kommer att möta minskande resurser.

 

För mer information, kontakta 

·       Mia Brodin 073-093 88 74, ann-mari.brodin@svenskakyrkan.se

·       Tony Danielsson komminister 0571-133 13 tony.danielsson@svenskakyrkan.se

·       Eva Magnor, Kyrkorådets ordförande 070-537 45 17

·       Alf Dalberg, KyrkA 0570-72 82 14, alf.dalberg@svenskakyrkan.se

 

Välkommen med din ansökan senast den 3 februari 2023 till 

eda-kola.pastorat@svenskakyrkan.se

Eda-Köla pastorat, Köla församlingshem, 673 96 Åmotfors