Begravningsavgift

Här nedan följer en företeckning över vilka tjänster som ingår i begravningsavgiften och kyrkoavgiften, samt vilka kostnader som dödsboet betalar.

Begravningsavgift

Oavsett om man är medlem i Svenska kyrkan eller inte, betalar alla en obligatorisk begravningsavgift. Avgiften betalas via skattsedeln.

Begravningsavgiften täcker:

  • gravplats på allmän kyrkogård i 25 år
  • gravsättning
  • lokal för förvaring och visning av stoftet
  • transporter från det att huvudmannen övertagit ansvaret för stoftet till dess att gravsättning skett med undantag för transporter för gravsättning utanför huvudmannens område.
  • kremering
  • lokal för begravningsceremonin utan religiösa symboler
  • skötsel av kyrkogårdens/begravningsplatsens allmänna ytor, nyanläggningar, vård och underhåll, även av kulturhistoriskt värdefulla gravvårdar

Begravningsverksamheten relgeras av begravningslagen. För att tillgodose rättigheter och önskemål för de folkbokförda som inte tillhör Svenska kyrkan finns lokala begravningsombud tillsatta av Länsstyrelsen.