Gravskötsel

Omsorgen om våra gravplatser

gravljus med blommor
Foto: Marcus Ibanez/Ikon

Gravskötsel och priser

Skötsel innebär kantskärning, gödsling, ogräsrensning, bevattning, puts och borttagning av vissna blommor.

Gravskötsel, sommarplantering och höstdekoration till Allhelgona: 700kr/år.
Femårigt gravskötselavtal enligt ovan: 3 716kr.

(Avgifterna gäller för år 2017. Ni har möjlighet att välja mellan årlig faktura eller ett femårigt skötselavtal. Insättning max 20 000 kr, avräkningskonto)

ÖVRIGA PRISER

Gravstenssäkerhet – 1 200 kr.

Tvättning av gravsten – 500 kr.

Förnyelse av gravrätt på 15 år efter gravrättstidens utgång 500 kr.

Skötselavtal

Från 2020-01-01 är det möjligt att välja olika skötselavtal.

Vårplantering – 280 kr.
5 penseér, vattning samt puts av blommor i rabatt.

Sommarplantering – 650 kr.
vattning, samt puts av blommor i rabatt.

Höstdekoration – 120 kr.
risdekoration med kottar.

Askgravlund finns på Eda kyrkogård och är en gravsättning för nya gravar utan upplåtelse av gravrätt. Gravsättning sker anonymt utan anhörigs medverkan. Inköp av urna behövs inte. Kyrkogårdsförvaltningen kan inte utlova att t.ex. partner gravsätts bredvid varandra. Minnesplatta med namn, födelseår och dödsår sätts upp av förvaltningen och sitter kvar i minst 25 år. Endast godkända minnesplattor får sättas upp och ingår i totalpriset. Komplettering av namn på minnesplattan är möjligt. Lösa blommor och ljus får placeras på en gemensam smyckningsplats. Inga andra utsmyckningar som lyktor, stenar eller planterade växter är tillåtna.

Kyrkogårdsexpedition

Kyrkogårdsexpedition finns i Nolby vid Eda kyrka.

Våra öppettider är måndag - torsdag 09:00 - 13:00.

Kyrkogårdsadminstratör: Kerstin Elviersson
Telefon: 0571-388 65.

Kyrkogårdsföreståndare:
Patrik Lövgren 0571-133 09