Dop av barn

Så behandlar vi personuppgifter i samband med dop av barn

Om ditt barn ska döpas hos oss
Hur och varför behandlar vi era personuppgifter?
Ett barn får döpas när båda vårdnadshavarna begär att ett barn ska döpas till kristen tro. Det finns två sätt för dopprocessen att inledas: antingen bjuder församlingen/pastoratet in till dop, eller så skickar vårdnadshavarna själv in en anmälan om dop.

 

Inbjudan skickas till alla nyfödda barn i Eda kommun. Personuppgifterna hämtas från kyrkobokföringen och folkbokföringen (Skatteverket).

 

Uppgifter om vårdnadshavare
Dina personuppgifter behandlas av oss med stöd av vårt berättigade intresse av att kunna kontakta dig för ändamål som rör dopet, inklusive för att inhämta ditt och eventuell annan vårdnadshavares samtycke till dop.

 

Vi kan komma att diarieföra handlingar som inkommer till eller upprättas hos oss. Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut i enlighet med den inomkyrkliga offentlighetsprincipen, vilket framgår av 11 § lagen om Svenska kyrkan.

 

Uppgifter om barnet
Vi behöver ditt barns personuppgifter på följande grunder:

 

·       Vi behöver personuppgifterna för att planera och genomföra dopet. Detta inkluderar inledande bokning av dopsamtal, anteckningar som förs under dopsamtalet och vad som sägs under den kyrkliga handlingen. Behandlingen utförs med stöd av att du ska kunna ingå ett avtal (kyrkoordningens stadgar) för barnets räkning.

·       Vi kommer att efter dopet föra in ditt barn i vårt medlemsregister. Behandlingen utförs med stöd av det avtal (kyrkoordningens stadgar) som du genom ditt barns dop ingår för barnets räkning.

·       Barnets namn kommer att publiceras i församlingsbladet efter dopet. Vi har utgivningsbevis för vårt församlingsblad, vilket innebär att inget samtycke behövs för sådan publicering.

·       Med vårdnadshavares samtycke kan barnets förnamn samt datumet för dopet göras tillgängligt på en dopängel eller ett dopträd i kyrkan där barnet döptes. 

·       Varje år håller vi en dopängelsgudstjänst där de som döpts under året får hämta ut sina dopänglar. Har barnet döpts under året kommer en inbjudan att skickas med stöd av vårt berättigade intresse att utföra medlemsvård.

 

Om du inte lämnar ditt barns personuppgifter till oss kan barnet inte döpas.


Vid frågor kontakta pastorsexpeditionen 0571- 320 03

eller 

vårt dataskyddsombud Erika Malmberg, inTechrity, 072-549 64 34