Digitala musiktjänster

Nya regler för digitala musiktjänster

När det gäller streamad eller nerladdad musik (tex Spotify, Itunes, You tube mm) vid t ex förrättningar så finns ingen tjänst som Svenska kyrkan kan använda då gudstjänster och förrättningar är offentliga. Spotify och iTunes är endast lagligt att framföra vid privata små tillställningar.

Den som vill ha inspelad musik vid förrättningar och gudstjänster kan använda CD-skiva. Det är tillåtet för en privatperson att ta med sig en CD skiva för att spela upp en låt eller sång. CD-skivan måste vara original, och får alltså inte vara en CD någon bränt själv.

Detta beror på att det lagliga stöd som finns för att bränna en CD för privat bruk inte sträcker sig till att spela upp musik ur den CD:n i gudstjänst eller kyrklig handling. De ”ljudkällor” som kyrkan lagligen får använda vid gudstjänst och kyrklig handling måste vara ”original” och utgivna med upphovspersonernas samtycke. En bränd CD-skiva är inte original utgiven med samtycke.​​

Sammanfattning om digitala musiktjänster

Använd endast CD-skiva om musiken inte kan framföras live.

Senaste nytt om digitala musiktjänster

Svenska kyrkan strävar efter att de ska vara möjligt att tillgängliggöra streamad musik i alla delar av kyrkans verksamhet. Svenska kyrkan tecknar nu avtal med ett företag, Royal streaming, som tillhandahåller en betaltjänst som levererar steamad musik. Det är en liknande tjänst som Sportify Buisness levererade. I oktober-november 2019 ska tjänsten vara klar.