Boka begravning

I våra församlingar finns fyra fasta begravningstider varje vecka.

Begravning: ”… den som tror på mig, skall leva om än han dör…” 

Begravningsgudstjänst bokas hos en begravningsentreprenör. Tider finns på torsdagar och fredagar (kl 11.00 resp kl 14.00) i alla kyrkor. I begravningen får vi överlämna den avlidne i Guds händer och lysa frid över den människa som vi skilts från. Ansvarig präst träffar snarast de anhöriga, ofta i hemmet, för att diskutera gudstjänsten och lyssna till berättelser om den människa vi tar avsked av. Efter samtalet skrivs griftetalet – berättelsen om den avlidnes liv i ljuset av evangeliet om Jesus Kristus och hans löfte till oss om ett evigt liv.

Vid anmälan om begravningar kontrollerar pastoratet att den avlidne tillhört Svenska kyrkan. Om ej, samtalar prästen med de anhöriga för att ta ställning till om en kyrklig begravning är ett starkt önskemål från de närstående och heller inte kränker den avlidnes integritet. Hålls begravningsgudstjänst, tas en avgift ut (gemensam för pastoraten i Västra Värmlands kontrakt) för begravningsakten.       

Pastoratet har flera bårtäcken, som vid behov, lånas ut gratis till en begravning. En del begravningar är jordbegravningar; antingen med avsked inne i kyrkan eller så följer församlingen den avlidne till graven och tar avsked efter att kistan har sänkts. Andra begravningar följs av kremation. Då sker nedsättning av urnan vid ett senare tillfälle – om så önskas deltar en präst, annars vaktmästare. När urnan ska till en minneslund, meddelas de anhöriga när detta har skett. I minneslunden vet inte anhöriga var urnan placerats, där sätts heller inga namn på begravda.  

Askgravlund finns på Eda kyrkogård och är en gravsättning för nya gravar utan upplåtelse av gravrätt. Gravsättning sker anonymt utan anhörigs medverkan. Inköp av urna behövs inte. Kyrkogårdsförvaltningen kan inte utlova att t.ex. partner gravsätts bredvid varandra. Minnesplatta med namn, födelseår och dödsår sätts upp av förvaltningen och sitter kvar i minst 25 år. Endast godkända minnesplattor får sättas upp och ingår i totalpriset. Komplettering av namn på minnesplattan är möjligt. Lösa blommor och ljus får placeras på en gemensam smyckningsplats. Inga andra utsmyckningar som lyktor, stenar eller planterade växter är tillåtna.

Prästen deltar normalt i minnesstund efter gudstjänsten och läser vid behov kondoleanser. Du kan skicka Kondoleanser via församlingarnas blomsterfonder.

Tacksägelse

Kommande gudstjänst (efter begravningen) läses tacksägelse över den avlidne, Vi nämner den avlidne vid namn, ber för de anhöriga och tänder ett ljus. På Allhelgonadagen (lördag) hålls minnesgudstjänster i alla kyrkor. Då läses namnen upp på de som begravts det senaste året och vi tänder ljus som de anhöriga sedan kan ta med hem. Under fredagen samma helg smyckar många sina gravplatser med ljus och då är kyrkan öppen på eftermiddagen för en kopp kaffe och en pratstund.                    

Religionsneutrala lokaler för borgerlig begravning erbjuds i första hand i Eda och Köla församlingshem.

Musik vid begravningsgudstjänsten

Med musikens hjälp kan man sätta en personlig prägel på begravningsgudstjänsten.
I vår församling försöker vi att i stunden forma en levande gudstjänst där vi är lyhörda för stämningen i kyrkolokalen samt dina egna funderingar och önskemål.

Ta gärna kontakt med någon av våra kyrkomusiker för att få hjälp med valet av musik och utformningen av gudstjänsten.
Orgelmusik inleder och avslutar vanligtvis gudstjänsten. Du kan lyssna till förslag på olika orgelstycken genom att följa länken:
www.begravningar.se/musik
Psalmerna som sjungs vid en begravning vill ge uttryck för såväl sorgen och saknaden som tacksamhet och hopp. Psalmvalet sker i samtalet med prästen eller musikern.

Det finns också möjlighet att ytterligare berika gudstjänsten med både solosånger och instrumentalmusik. Detta kan dock medföra extra kostnader.

Om du inte vill ha livemusik framförd av kyrkans egna eller andra musiker, utan inspelad musik är det reglerat av lagar. Du kan läsa mer om det på sidan Digitala musiktjänster.