Foto: Erika Nyman

Gudstjänst

Äntligen firar vi gudstjänst tillsammans och på plats igen! Varmt välkommen!

Digitala gudstjänster

Här nedan finns länkar till våra digitala gudstjänster från att kyrkoåret började 1:a advent 2020 till och med annandag påsk 2021. Resterande andakter och gudstjänster återfinns på vår facebooksida  

 https://www.facebook.com/dunkerlillamalma