Vill du få mail inför våra musikgudstjänster och konserter?

Hör av er!

Maila till martin.runborg@svenskakyrkan.se så lägger jag in dig i vårt musikutskick.

Min ambition är att vi ska ha ett rikt, varierat musikliv i församlingen med någonting för alla. Men utmana gärna dig själv och gå på en konsert med något som du inte vet om att du gillar än.

Martin Runborg