TACKSÄGELSEDAGEN

söndagen den 8 oktober

Temat på tacksägelsedagen är lovsång. Bibeltexterna handlar om tacksamhet och sång över livet och det Gud ger.

Tacksägelsedagen ligger andra söndagen i oktober för att vi ska få tillfälle att tacka för skörd, för svamp och frukt, det som jorden ger oss. En utbredd tradition är att på denna dag föra frukter och annat till kyrkan som man ibland säljer eller auktionerar ut till förmån för behövande eller delar ut i församlingen. Temat för gudstjänsten är Lovsång, vilket naturligt hör ihop med tacksägelse. Vi ska förstås tacka Gud i varje gudstjänst, men denna gudstjänst fokuserar särskilt på vår tacksamhet.

Vi firar en gemensam Tacksägelsegudstjänst/musikgudstjänst kl. 16.00 i Västra Karaby kyrka. Limhamns Messingssextett medverkar. Därefter fortsätter festdagen med mingel och tilltugg i kyrkan. 

På söndagen kl. 11.00, samma dag, smyckar vi kyrkan inför Gudstjänsten – är du intresserad av att delta i smyckandet av kyrkan, eller vill skänka något till utsmyckningen, bara kom! 

Välkommen till dag i tacksamhetens, festens och glädjens tecken!