Studiehjälp

för mellanstadiet

Har ditt barn behov av extra stöd kring skolarbetet eller hjälp med läxorna? Hör av dig till Elin Maria Hjorth (behörig F-6 lärare) 0702-970439. Begränsat antal platser.
När? Torsdagar kl. 14.45-16.00 (Enklare mellis serveras). 
Var? Granstugan i Dösjebro. 

Start 8 september