Startdatum

för vårens verksamheter

Promenad i långsamhet 9 januari kl. 13.00 samling Granstugans parkering.

Dela liv 9 januari kl. 18.00 i Granstugan.

Tisdagspromenad 10 januari kl. 10.00 samling Granstugans parkering.

Café Hofterup 10 januari kl. 13.00

Café Granstugan 11 januari kl. 13.00 

Syföreningen i Hofterup den 11 januari kl. 14.00-16.00.

Soppa Granstugan 12 januari kl. 12.00

Sång i gemenskap, Granstugan 19 januari kl. 13.30

Filmkvällar 23 januari 18.30 i Granstugan. Film meddelas senare.

Handarbetsgruppen Kyrkstugan 7 februari kl. 13.00-15.00.

BARNVERKSAMHETEN STARTAR V. 3.