Några äldre kvinnor med notblad i händerna sjunger tillsammans.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Projektkör

inför påskdagens gudstjänst

Vi träffas 4 onsdagskvällar och övar in musik från
olika genrer som sedan kommer att framföras på
påskdagens gudstjänst den 9/4, kl.10.00 i Västra
Karaby kyrka.
Rep i Granstugan följande onsdagskvällar mellan
18.30-20.00, 8/3, 22/3, 29/3 genrep i Västra Karaby
kyrka 5/4 18.30-20.00.