Gatstenar med röda hjärtan.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Musikgudstjänst på fastlagssöndagen

den 11 februari kl. 16.00 i Västra Karaby kyrka

Det bjuds på sånger om olika sorters kärlek.

Maria Skogh - sång
Martin Runborg - piano

Åsa Kalén - präst