Kyrknytt 4:2022

HÄR kan du läsa senaste Kyrknytt.

Detta Kyrknytt är det sista som kommer i Er brevlåda. Beslutet att lägga ner Kyrknytt har kyrkorådet tagit tillsammans med de anställda. Detta innebär INTE att vi slutar informera om våra verksamheter, utan bara på andra sätt. 

Läs mer i Kyrknytt på sidan 7.