En stenduva på en mossig gravsten.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Information beträffande fakturor för tvätt av gravsten/gravskötsel

Erbjudande från privat gravskötselföretag

Just nu får Svenska kyrkan många frågor från oroliga gravrättsinnehavare/anhöriga om erbjudanden från ett privat företag (Gravskötsel & omvårdnad i Sverige AB) angående tvätt av gravsten som skickas hem till många gravrättsinnehavare. Erbjudandet i brevet, som kan uppfattas som en faktura, kommer från ett privat gravskötselföretag och har ingenting med Dösjebro församlings begravningsverksamhet att göra. 

Det är inte Svenska kyrkan i Dösjebro som skickar ut dessa brev, vi har alltid vår logotyp på brev, fakturor och kuvert.
Dösjebro församling har inte lämnat ut gravrättsinnehavares namn och adress.
Gravskötsel är en frivillig tjänst man efterfrågar och därefter aktivt själv beställer hos Dösjebro församling. Vi skickar aldrig fakturor på något man inte beställt. 
Har du frågor är du välkommen att kontakta oss. 

Expeditionen är öppen helgfri varadag kl. 10.00-12.00.
Telefonnummer: 046-77 10 35
Mail: dosjebro.forsamling@svenskakyrkan.se