Nyheter

Prenumerera via RSS

Vad väger tyngst?

Publicerad

Lycksele kommun har ansökt hos Lantmäteriet om att få begränsa trädens höjd på Berglunda skogskyrkogård. Lycksele flygplats och Transportstyrelsen anser att skogen kan påverka flygsäkerheten och nu står två samhällsintressen emot varandra i denna fråga.

Allhelgona

Publicerad

Välkommen till kyrkan i allhelgonatid