Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Avasjö kapell

Avasjö kapell är uppfört under åren 1950-1951, efter ritningar av arkitekt Ralph Erskine, Drottningholm samt arkitekterna Sören Wimmerström och Ulf Oelrik. Byggmästare var Sixten Wikbro från Högland.

Bild: Olle Thoors

Enligt byggnadsstyrelsens påpekanden skulle skorstenen dock placeras på motsatta sida i utbyggnaden detta p.g.a. brandrisk och luftdrag.Även dopfunt, belysningsarmatur och antependium har  Ralph Erskine ritat.

En öppen klockstapel finns inom bogårdsmuren strax väster om kapellet. Kyrkklockan, ”Lillklocka”, är från 1862 och är skänkt från Risbäcks kyrka. Det första förslaget till klockstapel godkändes inte av Byggnadsstyrelsen.Utanför kapellet kan man njuta av den storslagna utsikten mot Norra Borgafjällen, norr om kapellet. Kapellplatsen avgränsas i alla väderstreck med en bogårdsmur av kallmurad natursten.

 

Altaret i Avasjö kapell

Exteriören har inte förändrats sedan byggnadstiden och inte heller interiören har genomgått några större förändringar
sedan kapellet byggdes, däremot har altartavlan på korväggen tillkommit 1977. Tavlan har fjällmotiv och är målad av Kerstin Jansson.
 
Kyrkorådet har under 2013 beslutat att överta kapellet som en gåva från Avasjö kapellstiftelse, detta enligt stiftelsens önskemål samt dess stadgar.