Avasjö kapell

I början av fyrtiotalet tog komminister Erik Smedsgård, Risbäck
initiativet till bildandet av Avasjö kapellstiftelse.
Målet var att på frivillig väg samla in pengar och bygga ett kapell
i Avasjö/Borgafjällområdet.
Stiftelsen hade från början en större summa pengar från insamlingar, auktioner,
kyrkkaffe och lotterier. Man erhöll senare bidrag från Svenska Missionssällskapet,
Kempes Minnesfond med flera och från pensionsstiftelsen för befattningshavare
hos Kramfors AB kom en gåva på 150 träd på rot. Smedsgård
skänkte också själv en stor summa pengar. Bybor stod sedan för det mesta av
anläggningsarbetet och två snickare anställdes för uppförandet av kapellet.
Församlingsdiakon Rick Rodling, Dorotea var till en början mycket
engagerad i stiftelsen och gjorde ett ritningsförslag.
I december 1945 fanns det en ritning utförd av arkitekt Ralph Erskine.
Han hade varit uppe i Borgafjäll tillsammans med löjtnant Sven Arnell för att
titta på en fastighet som Arnell köpt för att där uppföra en turiststation.
Erskine hade under denna vistelse fått uppdraget att även göra en ritning för
kapellet och fick anpassa storleken till den gjutna betonggrund som Rick
Rodling och byggmästare Yngve Hansson lämnat efter sig.
Ritningen till Avasjö kapell gjorde Ralph Erskine gratis.
Efter snabba beslut från myndigheterna kunde byggandet påbörjas
och kapellet som till en början var tänkt i sten utfördes istället i trä
och stod färdigt för invigning hösten 1950.
Klockstapeln tillfördes och klockan i denna kom från kyrkan i
Risbäck där den använts som lillklocka.
Ralph Erskine formgav även alla inredningsdetaljer utom orgeln.
Krucifixet skänktes till kapellet av Frostvikens församling. Det gjordes dubbelt
där den bakre delen av obehandlat trä, föreställande den primitiva kyrkans
kors med utskuret hålrum, symboliserar Kristi kropp med sidosår och spikar i
händer och fötter. Det främre korset i mässing är den moderna tidens krucifix.

Välkommen in. Kapellet är öppet.

Kapellet används idag för gudstjänster och
finns tillgängligt att bokas för dop och vigslar.
Vid bokning av kapellet kontakta församlingsexpedtionen
i Dorotea.
Telefon: 0942-142 30