Foto: Lasse Törnqvist

Våra mötesplatser

Vi firar på flera platser, Dörby kyrka, Hossmo kyrka, bryggan och Rinkabyholms församlingshem

Foto: Lasse Törnqvist

dörby kyrka

Idag firar vi mässa på söndagar kl 18:00. Den präglas av ett rikt musikliv, där både konfirmander och Kyrkans Unga deltar.

 

Den allra tidigaste kyrkan har troligen varit en enkel träkyrka som under 1200-talets första hälft eller dess mitt ersattes med den nuvarande kyrkobyggnaden med tjocka murar av sandsten. Något torn blev aldrig uppfört.

 

Under Kalmarkriget 1611-1612 skövlades och brändes kyrkan, den nybyggda prästgården och troligen även den nybyggda klockstapeln. 

 

1778-1779 genomgick kyrkan en genomgripande ombyggnad och i mitten på 1800-talet genomgick kyrkorummet ytterligare en förändring som förvandlade interiören till en salkyrka.  Kyrkan har senare genomgått flera restaureringar under både1800-talet och 1900-talet. Senaste restaurering genomfördes i början av 1990-talet. I samband med den vitkalkades yttermurarna.

 

Kyrkklockorna har sin plats i en klockstapel. Där hänger Storklockan från 1627, samt Lillklockan vars ålder är okänd men omnämns 1659. 

Foto: Joachim Grusell

Hossmo kyrka

I Hossmo kyrka firar vi mässa på söndagar kl 10. Det är också en mycket populär vigsel-och dopkyrka.

 

Nuvarande kyrka byggdes omkring 1120. Kyrkan har ändrats en del efter tidernas krav. På 1200-talet byggdes en våning till och på 1600-talet byggdes vapenhus och tornspira. Under 1700-talet förstorades fönstren, bänkar sattes in och man byggde en sakristia. 

 

1952 gjordes en grundlig renovering. Då togs putsen på kyrkans ytterväggar bort, ett nytt altare restes och den gamla altarskivan togs åter i bruk. Hela kyrkans innerväggar vitkalkades.

 

Under 2020 har Hossmo kyrka genomgått ytterligare förändringar. En ny port har gjort att kyrkan kan hållas öppen dagligen. I koret har man öppnat upp ett fönster och ett nytt altare har invigts. Nymålade bänkar och väggar har gjort kyrkan ljus och öppen.

Foto: Ulli Rosén

Rinkabyholms kapell

Rinkabyholms församlingshem med tillhörande kapell ligger mitt i Rinkabyholm och har blivit en populär samlingsplats på torsdagar- Eat'n Meet-då vi äter tillsammans och firar en stämningsfull familjemässa efteråt kl 18:30.

 

En välbesökt kväll med äldre, familjer, ungdomar och barn.

Foto: Lasse Törnqvist

Bryggan i hossmo

En magisk plats nere vid Hossmoån, i anslutning till Hossmo kyrka. Passar utmärkt för dop, vigslar och begravning.