Kontakt

0480-38360, Dörby Församlingshem Högalidsvägen 1B 394 70 Kalmar, Rinkabyholms Församlingshem Rinkabyholmsvägen 17C 394 77 Kalmar

Diakoniassistent

    Webbansvarig/församlingspedagog

      Vaktmästare